Rotterdam,
22
januari
2024
|
18:35
Europe/Amsterdam

Kellanova Benelux biedt betaald verlof aan werknemers ter ondersteuning van co-ouderschap

Co-ouders krijgen 10 weken betaald verlof

Samenvatting

Kellanova Benelux heeft het pakket gezinsvriendelijke beleidsregels uitgebreid met 10 weken1 betaald verlof voor werknemers die een kind verwachten, maar niet in aanmerking komen voor moederschapsverlof, primair adoptieverlof of ander primair ouderschapsverlof. Het nieuwe beleid geldt voor alle werknemers vanaf de eerste dienstdag.

10 weken betaald verlof

Volgens het nieuwe beleid hebben werknemers van Kellanova in Nederland recht op maximaal 10 weken1 betaald verlof, dat moet worden opgenomen binnen het eerste jaar na de geboorte van de baby. Dit beleid is van toepassing op verschillende opvoedingssituaties, waaronder vaders die momenteel slechts recht hebben op zes weken wettelijk verlof, of een relatie tussen vrouwen waarbij de ene ouder recht heeft op zwangerschapsverlof en de andere ouder geen wettelijk recht heeft op betaald verlof. Werknemers met een zwangere partner hebben ook de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen om zwangerschapslessen en -afspraken bij te wonen.

 

Bevordering gendergelijkheid

Volgens onderzoek van RAND Europe in samenwerking met het European Platform for Investing in Children (EPIC) 2 is een belangrijke reden voor co-ouders om geen verlof op te nemen de lage of onbestaande vergoeding tijdens het verlof. Het progressieve co-ouderbeleid van Kellanova daagt traditionele genderrollen uit, ondersteunt diverse gezinsstructuren en bevordert gendergelijkheid, zowel op het werk als thuis, terwijl co-ouders 10 weken betaald verlof kunnen opnemen.

 

Kellanova koploper

Freya Van Grinderbeek, HR business partner van Kellanova Benelux, licht toe:

"Bij Kellanova geloven we in het creëren van een plaats aan tafel voor iedereen. We erkennen het belang van familie en de gedeelde verantwoordelijkheden van ouderschap en introduceren met trots een nieuw co-ouderschapsbeleid dat 10 weken betaald verlof toekent aan ouders die niet in aanmerking komen voor andere vormen van ouderschapsverlof en in sommige gevallen niet in aanmerking komen voor betaald ouderschapsverlof, ook niet wettelijk.  

 Het is belangrijk voor ons om een ondersteunende werkomgeving te koesteren, die verder gaat dan de traditionele grenzen. Dit beleid is een weerspiegeling van onze toewijding aan het welzijn van onze werknemers en hun gezinnen. Omdat we ons blijven ontwikkelen en aanpassen aan de veranderende behoeften van onze werknemers, zijn we er trots op dat we vooroplopen op het gebied van werkplekpraktijken. Ik kijk ernaar uit om de positieve impact van dit beleid op het leven van onze werknemers en hun groeiende gezinnen te zien!"

 Sander Witteveen, Key accountmanager at Kellanova, gaf als commentaar: “Als ouder werkzaam bij Kellanova, ben ik erg blij met de introductie van het co-ouderbeleid. Dit initiatief sluit niet alleen aan bij de veranderende dynamiek van moderne gezinnen, maar benadrukt ook de toewijding van het bedrijf om een inclusieve werkplek te bevorderen. Het geeft een krachtig signaal af dat ouderverantwoordelijkheden worden gedeeld, waardoor traditionele denkwijzen worden doorbroken. Dit beleid zorgt ervoor dat alle ouders de kans krijgen om actief deel te nemen aan de cruciale en mooie eerste levensfasen van hun kind en ik ben er trots op dat ik werk voor een bedrijf dat zijn beloften omzet in concrete acties.”

 

Toonaangevend personeelsbeleid

Tijdens dit verlof blijven alle voorwaarden van het contract van de werknemer van kracht en alle perioden die worden opgenomen als 'co-ouderschapsverlof' worden volledig doorbetaald en vergoed. Kellanova biedt ook andere toonaangevende personeelsbeleidsmaatregelen, waaronder maatregelen op het gebied van huiselijk geweld, menopauze, zwangerschapsverlies en vruchtbaarheidsbehandelingen. In 2023 kondigde Kellanova Europe aan dat het doel was bereikt om 50 % mannen en vrouwen op managementniveau en hoger te hebben. Deze mijlpaal is drie jaar eerder verwezenlijkt dan gepland.

 

Opmerkingen voor de redactie:

1Betaling is in plaats van de zes weken wettelijk vaderschapsverlof in Nederland en niet als aanvulling daarop.

2 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16676&langId=en

 

Over Kellanova

Kellanova is al meer dan 100 jaar marktleider op het gebied van mondiale snacks, internationale ontbijtgranen, noedels en diepvriesproducten in Noord-Amerika. Met merken zoals Pringles®, Special K®, Coco Pops®, Corn Flakes®, Extra®, Frosties®, Miel Pops®, Trésor® en meer, is het Kellanova's missie om marktleider te blijven en voorop te blijven lopen in productontwikkeling.

Kellanova bevordert rechtvaardige wereldwijde toegang tot voedsel door aandacht te besteden aan honger, duurzaamheid, welzijn en gelijkheid, diversiteit en inclusie. De ambitie is om tegen eind 2030 vier miljard mensen te bereiken. Bezoek www.kellanova.com voor meer informatie.