Amsterdam,
30
maart
2023
|
16:42
Europe/Amsterdam

Toekomst Ruigoord voor de komende 25 jaar veiliggesteld

Vrijplaats Ruigoord kan de komende 25 jaar op zijn huidige plek in het havengebied blijven bestaan

Samenvatting

Vrijplaats Ruigoord kan de komende 25 jaar op zijn huidige plek in het havengebied blijven bestaan. Na een meerjarig proces en een zorgvuldige belangenafweging heeft het college van b en w ingestemd met het toekomstvoorstel dat samen  met Ruigoord, het havenbedrijf en de provincie Noord-Holland tot stand is gekomen. Het toekomstplan gaat in per 1 januari 2026 en zorgt ervoor dat de energietransitie in de haven en vrijplaats Ruigoord naast elkaar kunnen blijven bestaan. Tot de ingangsdatum in 2026 wordt het voorstel onder regie van de gemeente samen met Ruigoord en het havenbedrijf in detail verder uitgewerkt.

Energietransitie

In de afgelopen jaren is al veel aandacht besteed aan het veilig kunnen houden van bijeenkomsten en festivals op Ruigoord. Het kunstenaarsdorp ligt in het deel van de haven waar de energietransitie plaatsvindt en heeft vanwege de gevaarlijke stoffen die in het gebied worden opgeslagen te maken met veiligheids- en risicobeperkende regels, die het aantal bezoekers en evenementen in de noordwesthoek van Ruigoord beperken. Directe  aanleiding voor het collegebesluit is een verzoek van de provincie om voor 1 april 2023 te komen met een toekomstvisie voor Ruigoord. Waarbij de activiteiten van Ruigoord en de activiteit in de haven op elkaar worden afgestemd. De provincie is als bevoegd gezag voor de BEVI-bedrijven (bedrijven met gevaarlijke stoffen) mede verantwoordelijk voor de veiligheid in de nabije omgeving van die bedrijven.

 

Wethouder Hester van Buren (Haven)

“Ruigoord is een van de oudste culturele vrijplaatsen en zit in het DNA van Amsterdam. Net als de bedrijven in het gebied, heeft Ruigoord behoefte aan duidelijkheid voor de toekomst. Jarenlang is er gezocht naar een oplossing om de vrijplaats te behouden in het industriegebied,  maar kwamen de partijen er onderling niet uit. Dat het ons nu toch gelukt is om de noodzakelijke energietransitie en Ruigoord naast elkaar te laten bestaan, is een verdienste van alle betrokken partijen en een hele mooie uitkomst van een meerjarig en zorgvuldig proces.”

 

Voorzitter Marco de Goede (Ruigoord)

“Namens de Ruigoorders spreek ik mijn blijdschap uit over deze erkenning van Ruigoord. Met dit voorstel over de evenementen en ateliers gaan we op naar 100 jaar Ruigoord! Natuurlijk zijn we bezorgd over het voornemen de culturele activiteiten in de kerk zo drastisch af te schalen, maar we zijn blij dat het college samen met ons en externe adviseurs in de overgangsperiode wil onderzoeken hoe de activiteiten in de kerk zoveel mogelijk door kunnen blijven gaan zonder de energietransitie te hinderen. Ruigoord wordt al jaren mede mogelijk gemaakt door het onmogelijke, dus hier komen we ook wel uit.”

 

Toekomstvoorstel

Het toekomstvoorstel waar alle partijen aan hebben meegewerkt houdt in dat het havenbedrijf Ruigoord een huurcontract voor de komende 25 jaar geeft. Het Havenbedrijf Amsterdam maakt  de zuidoosthoek, een deel van het terrein dat nu nog niet door Ruigoord wordt gehuurd en in gebruik is, gereed als alternatieve festivallocatie en de provincie werkt daaraan mee. Hierdoor krijgt Ruigoord de zekerheid dat festivals zoals Landjuweel, de komende tien jaar georganiseerd kunnen worden op deze alternatieve locatie en zoveel langer als mogelijk. Op het nieuwe terrein kunnen festivals op een veiligere manier gehouden worden, omdat het betere vluchtmogelijkheden biedt en ook de entree voor bezoekers los kan worden gemaakt van de toegang voor hulpdiensten.

 

Ateliers en kerk

Ook mag Ruigoord het aantal ateliers voor kunstenaars uitbreiden, zodat het aanbod wordt verbreed en ook aan jonge creatieven atelierruimte kan worden geboden. Omdat in dit deel van het havengebied grote risicocontouren mogelijk zijn betekent dat in de praktijk dat de kerk minder vaak en voor minder mensen gebruikt kan worden. Het toekomstvoorstel biedt een oplossing voor zowel de belangen van Ruigoord als die van de energietransitie. De komende 2,5 jaar werken gemeente en Ruigoord het voorstel tot in detail uit, waarbij de inzet is om de bewegingsruimte van Ruigoord niet onnodig te beperken. De gemaakt afspraken over het gebruik van het terrein en de kerk treden in 2026 in werking.

 

Over Ruigoord

Eigentijdse kunstenaarskolonie, culturele en creatieve vrijhaven, idealistische én idyllische atelierlocatie midden in een oase van groen. Ruigoord is voor de jaarlijks tienduizenden bezoekers een magisch toevluchtsoord in een razendsnelle wereld. Een plek waar je mag dromen, aan de rand van Amsterdam. Voor kunstenaars is het sinds 1973 een plek om zich terug te trekken en aan hun oeuvre te werken. Weg uit de dagelijkse beslommeringen van een geïndustrialiseerde wereld. Het zijn meteen ook de redenen waarom de drie stichtingen – Stichting Ruigoord, Stichting Landjuweel en Stichting Honderd Jaar Ruigoord - hebben besloten de viering van 50 jaar Ruigoord groots aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat de waarde van Ruigoord als cultureel erfgoed voor onze maatschappij nog zichtbaarder wordt en daarmee ook gewaarborgd blijft.