Rotterdam,
05
september
2023
|
13:37
Europe/Amsterdam

Uitgeputte zorgmedewerkers zoeken rust op Landgoed in Twente

Samenvatting

Steeds meer zorgpersoneel verlaat de zorg terwijl we nu al kampen met enorme personeelstekorten. Zorgmedewerkers lopen tegen hoge werkdruk aan, hebben een relatief laag salaris en verrichten zwaar werk. Het ziekteverzuim loopt dan ook al sinds 2010 binnen diverse sectoren van de zorg flink op. Om dit te voorkomen heeft zorginnovator Ronald Helder ‘onthaasten voor zorgmedewerkers’ in het leven geroepen. Dit betaalt hij momenteel volledig uit eigen zak, maar voor hoe lang?

Onthaasten als preventiemiddel 
Zorgmedewerkers kunnen gratis in Twente op Landgoed de Zwanenhof verblijven, variërend van één tot zes dagen. Tot nu toe heeft Ronald Helder dit allemaal zelf moeten bekostigen. Hij vindt dat de overheid en zorgverzekering dit zou moeten vergoeden. Maar gesprekken met de overheid en zorgverzekeringen verlopen uiterst moeizaam. Dat vindt hij vreemd aangezien hij juist met het onthaasten bijdraagt aan het welzijn van zorgmedewerkers en uitval kan voorkomen. Op de lange termijn kunnen dit soort initiatieven volgens Ronald enorm bijdragen. 

Ronald Helder: “Zorgmedewerkers komen niet naar de Zwanenhof om vakantie te vieren, het water staat hen aan de lippen. Ik nodig alle zorgverzekeringen en instanties uit om hier eens in gesprek te gaan met de mensen die de keuze maken om hier te onthaasten.” 

Op kosten van de verzekering tot rust komen 
In Duitsland zijn er 73 klinieken waarin, in de afgelopen tien jaar, ruim 1,1 miljoen mensen met zorgtaken een aantal weken verbleven. Hier stellen artsen een programma samen en wordt alles even uit handen genomen. Dit gebeurt allemaal op kosten van de verzekering en wordt gezien als preventieve maatregel. Dus waarom kan iets soortgelijks ook niet vergoed worden voor zorgmedewerkers? 

Dat er vraag is naar een plek om tot rust te komen voor zorgpersoneel blijkt uit de hoeveelheid aanmeldingen die Gezondheid.nl op dagelijkse basis binnenkrijgt. Het onthaasten is vanwege de enorme vraag volgeboekt tot eind 2023. Er is ondertussen zelfs een wachtlijst opgezet die steeds langer wordt. Dat roept gemengde gevoelens op bij Helder: “Aan de ene kant zijn we enorm dankbaar omdat wij hier een plek kunnen aanbieden waar zorgpersoneel tot rust kan komen. Maar tegelijkertijd baart het ons enorme zorgen. We zien mensen die fysiek en mentaal uitgeput zijn. En dit zijn de mensen die voor ons zorgen. Wie zorgt er voor hen?” 

Ziekteverzuim in de zorgsector 
Ronald begrijpt niet waarom zijn initiatief niet vergoed kan worden. De cijfers liegen er immers niet om. Volgens Vernet, een organisatie die verzuimgegevens analyseert, was het ziekteverzuim in de zorgsector in 2022 hoger dan ooit tevoren. Het verzuimpercentage over 2022 kwam uit op 8,36%. Dat betekent een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar 2021 waarin een verzuimpercentage van 7,29% werd gemeten. 

Personeelstekort binnen de zorg blijft aanhouden 
In een kamerbrief die demissionair Minister Conny Helder, toevallig draagt zij dezelfde achternaam, in maart 2023 naar de Tweede Kamer stuurde staat dat het verwachte personeelstekort de komende tien jaar onverminderd groot zal blijven en naar verwachting vooral na 2025 verder zal toenemen. In 2031 wordt er een tekort geraamd van bijna 138 duizend werknemers en in 2032 ruim 155 duizend, met name in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Wat betreft beroepsgroepen zijn de verwachte tekorten in absolute aantallen het grootst bij verzorgenden mbo 3 en verpleegkundigen (mbo-, hbo- en gespecialiseerd). Rekening houdend met de grootte van de beroepsgroepen, is het verwachte tekort ook relatief groot voor onder meer de beroepsgroepen specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, GGZ-beroepen geraamd door Capaciteitsorgaan, huisartsen en sociaal geneeskundigen. 

Preventieve aanpak broodnodig voor zorgpersoneel 
Ronald Helder weet dat hij met het onthaasten niet alle problemen binnen de zorgsector kan oplossen. Maar het kan wel bijdragen aan het welzijn van de zorgmedewerkers en getuigt van een waardevolle preventieve aanpak. Eén van de oplossingen die daaraan kan bijdragen is het onthaasten voor zorgmedewerkers. Het is volgens Helder cruciaal dat de overheid en zorgverzekeraars dit soort initiatieven gaan steunen zoals dit ook al in Duitsland gebeurt. Nederland kan niet achterblijven. 

Over Gezondheid.nl 
Op gezondheid.nl staat de mens centraal. Het is hét platform voor gezond blijven en beter worden. De zorgsector en patiënten verenigen zich op deze nieuwe site, die alle aspecten van de branche belicht. Nieuws, mooie en moeilijke verhalen uit de praktijk, lastige zorgkwesties, personeelsproblematiek en werkdruk staan centraal. Het doel? Meer aandacht en waardering krijgen voor de zorg in het algemeen. Samen kwesties aankaarten, zoeken naar oplossingen en ervaringen delen.